СТАН ПОДАННЯ ЗАЯВ

Стан подання заяв для здобуття ступеня бакалавра
на базі ОКР "молодший спеціаліст"
станом на 12:15 01-12-2018

 Спеціальність Денна форма Заочна форма
Ліцензований обсяг Держ. замовлення Подано заяв Ліцензований обсяг Держ. замовлення Подано заяв
Факультет обліку і фінансів
071 Облік і оподаткування
(скорочений термін навчання 1р. 10м.)
60 5 21 (6) 0 0 (0)
072 Фінанси, банківська справа та страхування
(скорочений термін навчання 1р. 10м.)
20 5 34 (9) 0 0 3 (3)
Всього по факультету: 80 10 55 (15) (різних: 43) 0 0 3 (3) (різних: 80)
Гірничо-екологічний факультет
101 Екологія
(скорочений термін навчання 2р. 10м.)
10 0 2 (1) 14 0 6 (6)
183 Технології захисту навколишнього середовища
(скорочений термін навчання 2р. 10м.)
5 3 4 (3) (0)
184 Гірництво
(скорочений термін навчання 2р. 10м.)
25 5 8 (5) 1 0 (0)
Всього по факультету: 40 8 14 (9) (різних: 12) 15 0 6 (6) (різних: 23)
Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
121 Інженерія програмного забезпечення
(скорочений термін навчання 1р. 10м.)
40 15 57 (33) 25 0 26 (16)
121 Інженерія програмного забезпечення
(нормативний термін навчання на 2 Курс)
15 0 7 (2) 15 0 11 (5)
123 Комп’ютерна інженерія
(нормативний термін навчання на 2 Курс)
5 0 14 (1) (0)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(скорочений термін навчання 1р. 10м.)
75 15 38 (17) 3 0 6 (5)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(скорочений термін навчання 2р. 10м.)
15 0 (0) 10 0 (0)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(нормативний термін навчання на 2 Курс)
15 0 (0) 10 0 (0)
163 Біомедична інженерія
(нормативний термін навчання на 2 Курс)
15 0 3 (1) (0)
172 Телекомунікації та радіотехніка
(нормативний термін навчання на 2 Курс)
15 0 (0) (0)
Всього по факультету: 195 30 119 (54) (різних: 98) 63 0 44 (27) (різних: 65)
Факультет інженерної механіки
131 Прикладна механіка
(скорочений термін навчання 1р. 10м.)
30 5 31 (7) 5 0 2 (2)
133 Галузеве машинобудування
(скорочений термін навчання 1р. 10м.)
30 5 32 (7) 5 0 5 (3)
274 Автомобільний транспорт
(скорочений термін навчання 1р. 10м.)
40 13 39 (17) 8 0 7 (5)
Всього по факультету: 100 23 102 (31) (різних: 64) 18 0 24 (10) (різних: 74)
Факультет економіки та менеджменту
051 Економіка
(скорочений термін навчання 1р. 10м.)
30 4 10 (5) 20 0 10 (5)
073 Менеджмент
(скорочений термін навчання 1р. 10м.)
15 5 18 (9) 14 0 1 (1)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(скорочений термін навчання 1р. 10м.)
50 5 23 (10) 0 0 2 (2)
Всього по факультету: 95 14 55 (26) (різних: 45) 34 0 13 (8) (різних: 35)
Всього по університету 510 85 345 (135) (різних: 243) 130 0 90 (54) (різних: 267)