СТАН ПОДАННЯ ЗАЯВ

Стан подання заяв для здобуття ступеня магістра
станом на 12:15 01-12-2018

 Спеціальність Денна форма Заочна форма
Ліцензований обсяг Держ. замовлення Подано заяв Ліцензований обсяг Держ. замовлення Подано заяв
Факультет обліку і фінансів
071 Облік і оподаткування 60 14 61 (37) 5 6 (6)
072 Фінанси, банківська справа та страхування (додатковий набір) 1 1 (1) 4 6 (6)
262 Правоохоронна діяльність 5 11 (5) 0 6 (6)
(0) 0 1 (1)
281 Публічне управління та адміністрування 13 8 33 (17) 0 1 (1)
Всього по факультету: 79 22 106 (60) (різних: 144) 9 0 20 (20) (різних: 498)
Гірничо-екологічний факультет
101 Екологія (додатковий набір) 0 2 (1) 10 2 (2)
183 Технології захисту навколишнього середовища (додатковий набір) 5 (0) 10 2 (0)
184 Гірництво
(освітня програма "Маркшейдерська справа")
30 12 17 (16) 1 1 (1)
184 Гірництво
(освітня програма "Розробка родовищ та видобування корисних копалин")
35 20 34 (24) 0 1 (1)
Всього по факультету: 70 32 53 (41) (різних: 72) 21 0 6 (4) (різних: 85)
Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
121 Інженерія програмного забезпечення (додатковий набір) 4 (0) 3 5 (4)
121 Інженерія програмного забезпечення (додатковий набір, МІТ)
(освітня програма "Менеджмент в ІТ")
0 4 (4) (0)
126 Інформаційні системи та технології (12.11.18 - 16.11.18) 0 1 (1) 15 16 (0)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (додатковий набір) 4 2 (2) 3 2 (2)
163 Біомедична інженерія 10 7 38 (10) (0)
172 Телекомунікації та радіотехніка (додатковий набір) 1 (0) (0)
Всього по факультету: 19 7 45 (17) (різних: 213) 21 0 23 (6) (різних: 130)
Факультет інженерної механіки
131 Прикладна механіка 50 14 41 (22) 1 1 (1)
133 Галузеве машинобудування 50 15 44 (22) 1 1 (1)
274 Автомобільний транспорт 60 23 30 (23) 8 (0)
Всього по факультету: 160 52 115 (67) (різних: 73) 10 0 2 (2) (різних: 53)
Факультет економіки та менеджменту
051 Економіка (Бізнес-економіка)
(освітня програма "Бізнес-економіка")
30 2 34 (13) 20 1 27 (9)
051 Економіка (Управління персоналом у бізнес-середовищі)
(освітня програма "Управління персоналом у бізнес-середовищі")
25 6 23 (17) 25 19 (8)
073 Менеджмент (додатковий набір) 20 4 (4) 5 11 (11)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (додатковий набір) 22 3 (1) 0 2 (2)
242 Туризм (додатковий набір) 3 (0) 10 8 (0)
Всього по факультету: 100 8 64 (35) (різних: 137) 60 1 67 (30) (різних: 186)
Всього по університету 428 121 383 (220) (різних:617) 121 1 118 (62) (різних: 926)