СТАН ПОДАННЯ ЗАЯВ

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (іноземці)
Денна форма навчання

Список поданих заяв

№ п/п ПІБ Пріоритет Конкурсний бал
1 Тазо Вамба Маріус 130.7